მისია

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ადამიანის უფლებათა ცენტრი" (HRIDC)  1996 წლის 10 დეკემბერს დაარსდა.   მისი მიზანია საქართველოში ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებათა დაცვასა და ძირეული თავისუფლებების განვითარებას, ასევე წვლილი შეიტანოს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საქმეში.

"ადამიანის უფლებათა ცენტრი" ახორციელებს იმ პროექტებს, რომლებიც უზრუნველყოფს  ადამიანის უფლებების კანონთან და საერთაშორისო სტანდართებთან შესაბამისობას. ორგანიზაცია თანამშრომლობს მხოლოდ ისეთ საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, რომლებიც პატივს სცემენ ადამიანის უფლებებს და მათი მიზანია ქვეყანაში დემოკრატიისა და მშვიდობის დამყარება.

ორგანიზაცია არაა არცერთი პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანების წევრი