ხედვა


"ადამიანის უფლებათა ცენტრი"   მიიჩნევს, რომ საქართველოში ყველა ადამიანს აქვს უფლება დაიცვას თავისი სამოქალაქო, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები; მას სჯერა, რომ აღნიშნული უფლებების გახორციელება არის ძირეული ნაბიჯი საქართველოში მშვიდობის დასამყარებლად და თანამედროვე, ადამიანის უფლებებზე დაყრდნობილი დემოკრატიის ასაშენებლად.