ფსიქიატრიულები

ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არსებული მდგომარეობა

•    ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა უფლებების დარღვევები (HRIDC)
•    ფილმი “დაინახე ჩემში ადამიანი”(GIP)
•    მონიტორინგის შედეგები დახურულ დაწესებულებებში საქართველოში,(GIP 2007-2008)

კანონმდებლობა

•    საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ
•    კანონი მეურვეობაზე და მზრუნველობაზე
•    მეურვეობის კანონის ანალიზი, MDAC-ის მიერ
•    შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების აქტივობები საქართველოში

•    რეაბილიტაციის აუცილებლობა (HRIDC)
•    ერგოთერაპია: გზა გამოჯანმრთელებისკენ. (HRIDC)
•    ალმანახი (ლექსები, დაწერილია ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მიერ), ქვიტირის ფსიქიატრიული საავადმყოფო

კვლევა ფსიქიატრიულ სფეროში
         
საქართველოში ფსიქიატრიულ სფეროში მომუშავე სხვა ორგანიზაციები
5 ივლ. '10