ფსიქიატრიულები
დამატებითი ინფორმაციისათვის ნახეთ:

ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში არსებული მდგომარეობა

•    ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა უფლებების დარღვევები (HRIDC)
•    ფილმი “დაინახე ჩემში ადამიანი”(GIP)
•    მონიტორინგის შედეგები დახურულ დაწესებულებებში საქართველოში,(GIP 2007-2008)

კანონმდებლობა

•    საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ
•    კანონი მეურვეობაზე და მზრუნველობაზე
•    მეურვეობის კანონის ანალიზი, MDAC-ის მიერ
•    შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია

ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების აქტივობები საქართველოში

•    რეაბილიტაციის აუცილებლობა (HRIDC)
•    ერგოთერაპია: გზა გამოჯანმრთელებისკენ. (HRIDC)
•    ალმანახი (ლექსები, დაწერილია ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების მიერ), ქვიტირის ფსიქიატრიული საავადმყოფო

კვლევა ფსიქიატრიულ სფეროში
         
•    ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანთა საჭიროებების ანალიზი.(GIP)

საქართველოში ფსიქიატრიულ სფეროში მომუშავე სხვა ორგანიზაციები

 • საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია (სფჯა)
 • www.gmhc.ge საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია
 • www.gip-global.org ფონდი “გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში (GIP)-თბილისი”
 • www.per.ge კავშირი “თანამშრომლობა თანაბარი უფლებებისათვის”,  მონაწილეთა უმეტესობა
 • ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები
 •  www.ncmh.ge აკად. ბ. ნანეიშვილის სახ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, კუტირი
 •  www.bkneuro.ge ბაკურ კოტეტიშვილის ფსიქო-ნევროლოგიური კლინიკა
 •  www.ndoba.org.ge პიროვნების განვითარების კლუბი (ასოციაცია “ნდობა”)
 •                                  კრიზისული დახმარების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი
 •  
 •  საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი „თანადგომა“
 • www.psychotrauma.ge საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოება
 • www.cpce.ge  ეპილეფსიის კონტროლი და პრევენციის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი
 • www.temi-community.org  “თემი” სადღეღამისო, საცხოვრებელი დაწესებულება
 • www.biliki.ge საზოგადოება „ბილიკი“ (ბავშვებისათვის)
 • www.ccnnr.com   ბავშვთა ნევროლოგიისა და ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი     
 • www.disability.ge  ასოციაცია „ინვალიდი ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“
 • www.gcrt.ge წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი5 ([syu`s. '10