ონლაინ აქცია -„გაემიჯნე“

 არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ადამინის უფლებათა ცენტრმა“ დაიწყო ონლინ აქცია - „გაემიჯნე“. აქციის მიზანია შექმნას თავისუფალი ონლაინ სივრცე, სადაც მსურველებს ექნებათ შესაძლებლობა დააფიქსირონ თავიანთი პოზიცია და გაემიჯნონ 2004-2008 წლებში სახელმწიფოს მიერ უშუალოდ ჩადენილ თუ მის მიერ შეწყნარებულ ძალადობისა და უსამართლობის ფაქტებს.
„ადამინის უფლებათა ცენტრი“ 1996 წლიდან ახორციელებს ადამინის უფლებათა დარღვევის ფაქტების დოკუმენტირებას საქართველოში. ორგანიზაციის საქმიანობა არ არის დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერასთან და არ ფინანსდება პოლიტიკური ძალებისგან. ადამინის უფლებათა ცენტრის მიზანია ადამინის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა და ხელშეწყობა საქართველოში.

7 Vif9. '09