Fghbjhbntn6`f

                               Fpfr`fy fb]fofhf fluskfhf   

 • F0s9fyn`b fpfr`fy9qfhf ;`kfh,;mfhfn`b fpfr`fy9qfhf= fufhvjybpfwbf fghjwtcc fluskfhtb> eb fyfuofhf f[skf9iht
 • Bp0f[[fkfrm ptums [elf-9cflfn`b fbehblbekn` w[shffhf hs0fhtb>feff9cshf flshhf6`f hs0fhf eh0 hps b[sv9flje fpfr`fy6`tb fbehblbekn` f[mxfhf fvt[fybpv6`tb bhspry
 •  Fpfr`fytbkfufhf fafrn6`f ptums hw`shufhf> f0fr ps9[s6e fjhufy6`f fh0 fafrn6`f hs6`=s0h
 • F]`sy06fhhfn` vfqehf6`f hecehf fvjybnjhbyu fv8f9ufhf

            Fn`skfef8hfn` eff;`kfhhf f=bfhf  

 •    Feff;`kfhhfn` ecehf[m fy[fw`f h-fkfufhf
 • sh0n`skf fhtubjy6`f h7ys> eh0 hs,;mfhf fbvfr 0s96`f h7ys fn`skfef8hfn` eff;`kfhhf f=bfhf fluskfhf
 •             F;`f f[f6`b0hf fluskfhf     

  • B[ms9isv fvtlbf f=bfhf fluskfhf  
  •   Fef8sn`s8cf bpby6`f hs[mxfhf  fec flspekj f;ehyfkbcnw`f  hf]f f9qfhf  
  •  Fef8sn`s8cf bpby6`f hps f;ehyfkbcnn` fec9iffhf fyfuofhf 
  •  Fef8sn`s8cf bpby6`f htbkfufhf fafrn6`f hu`f0fhtb hw`shufhtb
  •          Flbcrhbvbyfwbf f9sh[hf   

   • Fbqfn`hf6`f hpby6`f hs[mxfh
   • Feff;`kfhhfn` ecehf[m f]`cf hbyntuhfwbf fps]fq]fqhf 
   •  Fnhtabrbyu fghtdtywbf fluskfh

   •   Fbvfr 0s96`f h7ys f0syxhfn` rfvgfybf6`f hsyfuofhf