სხვა ანგარიშები

პოლიტიკის დოკუმენტი

სახალხო დამცველის ანგარიშები 


საპარლამენტო ანგარიშები

 

სპეციალური ანგარიშები: 
ქართული არასამთავრობოების ანგარიშები


საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო - კვლევები

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია)

  • წლიური ანგარიში 2011
  • წლიური ანგარიში 2010 
  • წლიური ანგარიში 2009 
  • წლიური ანგარიში 2008 
  • წლიური ანგარიში 2007 
  • წლიური ანგარიში 2006 
  • წლიური ანგარიში 2005

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება

კონსტიტუციის 42-ე მუხლისაერთაშირისო ორგანიზაციების ანგარიშები