ლობირება

ლობირება - ცენტრი ლობირებას უწევს ადამიანის უფლებათა მხარდამჭერი კანონმდებლობის და სხვა ინიციატივების განხორციელებას