რეპორტინგი

რეპორტინგი - ორგანიზაცია რეგულარულად აწვდის ინფორმაციას ევროპის საბჭოს, ევროპის კავშირს,  ეუთოს,  გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ