მონიტორინგი

მონიტორინგი - ორგანიზაცია ატარებს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგს. შეისწავლის ამ სფეროში არსებულ დარღვევებს.