ინფორმაცია

ინფორმაცია - ცენტრის ბაზაზე შექმნილია ქართულ-ინგლისური ინტერნეტ გაზეთი, ვებ-პორტალი და მონაცემთა ბაზა http://www.humanrights.ge/, სადაც ყოველდღიურად შუქდება ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მიმდინარე პროცესები. აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ კანონმდებლობას, ანგარიშებს, ანალიტიკურ სტატიებს.