იურიდიული დახმარება

იურიდიული დახმარება  - "ადამინის უფლებათა ცენტრში"  ფუნქციონირებს უფასო იურიდიული საკონსულტაციო ცენტრი, სადაც მოქალაქეებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საკითხებში სატელეფონო, პირადი კონსულტაციით და სასამართლო წარმომადგენლობით უზრუნველყოფენ.